Naujienos

Bendrosios naujienos

KĄ ŽIŪRĖSIME KNYGOS KINO TEATRE?

 „Greimas“

Dokumentinis filmas, rež. Saulius Beržinis, 1991

Filmas apie žymų lietuvių kilmės prancūzų mokslininką, semiotikos pradininką, profesorių Algirdą Julių Greimą. Filmuota Greimo namuose netoli Paryžiaus keturias 1990-ųjų vasaros dienas. Į permainingus to meto Lietuvos įvykius filmo autoriams norėjosi pasižiūrėti į Vakarų intelektualinę terpę įaugusio žmogaus akimis, norėjosi, kad jis papasakotų apie Lietuvą, kurią jis paliko 1944-aisiais.

„Ištikimoji upė“ / „Wierna rzeka“

Istorinė drama, rež. Tadeusz Chmielewski, 1983, 137 min. Lenkija

Filmas sukurtas pagal to paties pavadinimo Stefano Žeromskio romaną. Filmo veiksmas vyksta 1863-iųjų sukilimo metais. Sunkiai sužeistas kunigaikštis Juozapas Odrovonžas slapstosi viename dvarelyje. Jam padeda bajoraitė, gražioji šeimininko duktė Salomėja Brinicka. Mergina slepia sukilėlį, slaugo jį, įsimyli nepaisydama seno globėjo Stepono perspėjimų. Dvarą nuolat tikrina kazokai. Ateina pavasaris. Į dvarą atvyksta kunigaikštienė Odrovonžova. Motina pasiima sūnų įtikinusi jį, kad jis vyks į užsienį prisijungti prie tenai formuojamų naujų būrių. Salomėja kunigaikštienei prisipažįsta mylinti jos sūnų. Ši jai įbruka auksinių dukatų maišelį. Apimta nevilties Salomėja eina prie upės...

„Savi keliai“

Dokumentinis, rež. Birutė Vyšniauskaitė, 2012, 73 min.

Filme aktorės Eugenijos Pleškytės gyvenimo, kūrybos ir aktorės karjeros faktai, interviu su pačia aktore, ištraukos kino filmų, kuriuose ji su­kū­rė gar­sius vaid­me­nis. Min­ti­mis apie lie­tu­vių teat­ro ir ki­no ak­to­rę, jos cha­rak­te­rį, gro­žį, ta­len­tą, ge­bė­ji­mą kur­ti ir griau­ti, uni­ka­lu­mą bei be­ga­lę ki­tų sa­vy­bių fil­me da­li­jasi aktorės E.Pleš­ky­tės ko­le­gos, ak­to­riai, re­ži­sie­riai, ki­no kri­ti­kai: G. Luk­šas, R. Tu­mi­nas, A. Pui­pa, V. Paukš­tė, J. Bud­rai­tis, R. Ado­mai­tis, K. Smo­ri­gi­nas, A. Šur­na, I.Aleksaitė, G.Arlickaitė ir kt. Scenarijaus autoriai: Birutė Vyšniauskaitė, Valdas Babaliauskas. Režisierius Valdas Babaliauskas.

„Marinos namai“

Dokumentinis filmas, rež. Dali Rust, 2012, 53 min.

Pagrindiniai filmo herojai – Marina Tarkovskaja ir Aleksandras Gordonas, kurių namuose Maskvoje ir Tarusoje svečiavosi filmo autoriai. Marina – rašytoja, poeto Arsenijaus Tarkovskio duktė ir režisieriaus Andrejaus Tarkovskio sesuo. Aleksandras – režisierius, scenarijų autorius, aktorius, rašytojas ir Andrejaus Tarkovskio draugas. Tai istorija apie ypatingą kūrėjų šeimą, susipynusią sudėtingais santykiais, kupinais skausmo, nesusipratimų ir liūdesio. Kaip ir kiekviena šeima. Tik šios šeimos žmonės asmeninį skausmą maldo kūrybinėmis kančiomis.

„Ašaros ir maldos“

Dokumentinis, rež. Rimtautas Šilinis, 1995, 30 min.

Rašytojas Grigorijus Kanovičius nufilmuotas likus vos porai savaičių iki išvykimo gyventi į Izraelį. Jis aplanko svarbiausias savo gyvenimo vietas, dramatiškai apmąsto būties klausimus. Filme panaudota archyvinė kronika, ištraukos iš režisieriaus Rimo Tumino spektaklio pagal G. Kanovičių „Nusišypsok mums, Viešpatie“.

„Sigitas Geda. Žiema Stokholme“

Dokumentinis, autorius Rytis Zemkauskas, 2000, 30 min.

 „Apie Sigitą Gedą seniai svajojau susukti filmą: šis poetas yra ypatingas žmogus, puikus pašnekovas ir man didelis autoritetas. Pasitaikė proga susitikti Švedijoje“. / Rytis Zemkauskas
 Knygos kino sales programa.pdf (88.70 KB)

Už kino programą dėkojame:
Aka_logo.jpg       skalvija_logo.jpg

 

2013-01-28

Atgal

Registracija

EPUS jūs galite užpildyti ir pateikti paraiškas dalyvavimui UAB “Lietuvos parodų ir kongresų centras Litexpo” organizuojamose parodose.